CAIN

Cain is a movement and dance company that come together regularly to dance and explore creativity.

We come together to explore and foster connection with and through our own bodies and each other’s.

We come to explore our own artistic expression and vision and we support the development of our individual and collective artistic voice.

We come together within this community to be visible in our expression,  and to celebrate our bodies and our imagination. We come together in our similarities and our difference

We come together to deepen and trust our own embodiment and creativity that can move us towards greater health. We come together to support each others’ inherent creativity as we grow older.

Cain is a closed group at present. 

If you are interested in joining we advise a taster session where you can join in.

For more details or questions contact caitomos@me.com

Cwmni symud a dawns yw CAIN sy’n dod at ei gilydd yn rheolaidd i ddawnsio ac archwilio’u creadigrwydd.

Rydyn ni’n dod at ein gilydd i archwilio a meithrin cysylltiad â’n cyrff ein hunain a’n cyrff ein gilydd.

Rydyn ni’n dod i archwilio ein mynegiant a’n gweledigaeth artistig ein hunain ac rydyn ni’n cefnogi datblygiad ein llais artistig unigol a chyfunol.

Rydyn ni’n dod at ein gilydd yn y gymuned hon i fod yn weladwy yn ein mynegiant, ac i ddathlu ein cyrff a’n dychymyg. Rydyn ni’n dod at ein gilydd yn ein tebygrwydd a’n gwahaniaethau.

Rydyn ni’n dod at ein gilydd i ddyfnhau ac ymddiried yn ein hymgorfforiad a’n creadigrwydd ein hunain a all ein symud tuag at well iechyd. Rydyn ni’n dod at ein gilydd i gefnogi creadigrwydd cynhenid ein gilydd wrth inni heneiddio.

Mae Cain yn grwp Caedig ar hyn o bryd. 

Os oes diddordeb mewn ffeindio allan fwy am y grwp, cysylltwch i ymuno mewn sesiwn blasu.

Am fwy o fanylion cysylltwch a Cai : caitomos@me.com