Sesiwn Symud (Cymraeg)

Gwnewch yn siwr bod digon o le i chi symud.Bydd y sesiwn yn digwydd mewn cadair. Dilynwch beth sydd yn teimlo yn gyfforddys a da i’r corff.

Mwynhewch!

Sesiwn 1

Sesiwn 2