News/Newyddion

Pethau sydd yn Symud/ Things that move 2023

Gwaith Newydd wedi ei gefnogi gan Cyngor Celfyddydau Cymru/ New work supported by Arts Council of Wales. More to follow… Mwy I ddod…

https://orieldavies.org/whats-on/things-that-move

image

BOOKING/BWCIO

https://www.galericaernarfon.com/beth-sydd-mlaen-selected.php?show-id=873643152

SYMUD

SYMUD Sesiynau symud a lles i BAWB!

Mae pobl yn dawnsio am bob math o resymau. Mae llawer ohonom sy’n dawnsio yn dweud ei fod yn cyfoethogi ein bywydau mewn cymaint o ffyrdd. Allwn ni ddim bob amser ddod o hyd i’r geiriau i fynegi’r union deimlad penodol hwnnw sy’n codi ynom wrth i ni symud, ond yn aml iawn mae pobl yn defnyddio’r gair ‘rhyddid’. Efallai mai dyna’r disgrifiad agosaf o bwrpas y sesiynau yma. Y bwriad yw deffro a chysylltu â’r corff mewn awyrgylch hwyl ac anffurfiol, a ffeindio rhyddhad yn ein cyrff a’n dychymyg.

Mae’r sesiwn hon yn addas i bawb o bob oed a gallu – i’r rhai egnïol a’r rhai sy’n gyfyngedig yn eu gallu i symud, sydd â phroblemau gyda phoen, neu’n gwella ar ôl salwch. Ymunwch efo ni am fore o hwyl a rhyddid!

COMPANION CARDS

second edition of Companion Cards… Available here:

GOING SOLO 2023 ( cohort FULL) waiting list only.